Foto

UZM. DR. HAKAN KARADAŞLI

ANESTEZİ

Hekim Özgeçmişi

  Bölüm:
  Anesteziyoloji ve Reanimasyon
  Tecrübe Alanı:
  Ameliyathane ve Youğnbakım, ERC (European Resuscitation Council)tarafrndan verilen uluslararası resusitasyon ACLS, CPR
  Unvanı:
  Uzman Doktor
  Doğum Tarihi:
  1974-İSLAHİYE
  Tıp Fakültesi:
  Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1992-1998
  Uzmanlık Eğitimi:
  Gaziantep Üniversitesi Tıp Faktültesi 1999-2004
  Uzmanlık Sonrası Görevler:
  •Kahramanmaraş Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi 2004-2010
  •Kahramanmarag Ozel Megapark Hastanesi 2O1O-Halen
  Üyesi Olduğu Kurum ve Dernekler:
  TTB, TARD

Bilimsel Yayınlar:

l. Karakurum G1, Pirbudak L, Oner U, Gulec A, Karadasli H, Satana T. Sympathetic blockade and amitriptyline in the treatment of reflex sympathetic dystrophy. Int J Clin pract. 2OO3 Sep;57(7):5g5-7.

2. Lutfiye Pirbudak Cocelli, MD,1- Mete Gurol Ugur, MD,2,* and Hakan Karadasli, MDL CurrTher Comparison of Effects of Low-Flow Sevoflurane and Desflurane Anesthesia on Neutrophil and T-Cell Populations Res Clin Exp. 201.2 Feb;73(t-2): 41.-51.

3. Pirbudak L, Karakurum G, Şatana T, Karadasli H, Topalhan M, Oner U, Gulec A Epiduralsteroid Injection and Amitriptyline in The Management of Acute Low Back pain Originating from Lumbar Disc Herniation Joint Dis RelSurg Vol. 14, No:2 (89-93),2003

4. Lütitfiye Pirbudak; Özcan Balat; Hakan Karadaşli; Mete Gurol Ugur; Ünsal Öner Intraperitoneal and abdominal wall infiltration with bupivacaine plus tramadol and tenoxicam after total abdominal hysterectomy provides analgesia The Pain ClinicVolume 1-6, lssue 1(Ol June 2OO4),pp.77-81

5.Lütfiye Pirbudak; Özcan Balat; Hakan Karadaşli; Mete Gurol Ugur; Önsal Öner Single perioperative wound infiltration with combination of bupivacaine, tramadol, and tenoxicam for pain relief after caesarean deliverywith spinalanaesthesia The Pain ClinicVolume 1-6, lssue 4 (O1 October 2004), pp 463-467. 463-467

6. Lütfiye Pirbudak Cocelli MDa*, Gürhan Karakurum MDb, Oguz Cebesoy MDb, Hakan Karadaşlı MDa & Unsal Oner MDa Clinical Comparison of Effectiveness of Epidural Triamcinolone and Betamethasone in Discal Radiculalgia: A Prospective, Randomized Study Journal of Musculoskeletal Pain Volume 17, lssue 3, 2009 Pages 281-286

7. Hakan Karadaşlı. Nursan Tahtacı. Anjiotensin konverting enzim inhibitorlerive anestezi. Sendrom Ayık Tıp Dergisi 2001

8. Lütfiye PİRBUDAK, Hakan KARADAŞLI, Enver ÖZER, Nursan TAHTACI. Cerrahive anesteziye stres yanıt. Sendrom Aylık Tıp Dergisi 2003

9. L. Pirbudak, H. Arık, G. Karakurum*, H.Karadaşlı, Ü. Öner. Akut diskojenik bel ağrılarında epidural betametazon ile triamsinolon enjeksiyonunun etkinliğinin kanıtlanması. 2OO3 AĞRI
10.
Lütfiye PİRBUDAK, Özcan BALAT, Hakan KARADAŞLI, Mete GÜROL UGUR, Unsal ÖNER. Total abdominal histerektomi sonrası insizyon bölgesine bupivakain, tenoksikam ve tramadol infiltrasyonunun postoperatif ağrı ve analjezi ihtiyacı üizerine etkisi. 2OO3 TARK, AGRI

11. Lüitfiye PİRBUDAK, Özcan BALAT, Hakan KARADAŞLI, Mete Gurol Ugur, Ünsal ÖNER. Single perioperative wound infiltration with combination of bupivacaine, tramadol, and tenoxicam for pain relief after cesarean delivery with spinal anesthesia. 2OO3 ESRA

12. Sırkı GÖKSU, Hasan KOÇOĞLU, Lütfiye PİRBUDAK, Tekin KARSLIGİL, Hakan KARADAŞLI, M. Şahin YÜKSEK, Ünsal ÖNER. Spinal ponksiyon bolgesinde ve ponksiyon iğnelerde bakteriyel kontaminasyonun araştırılması. 2001 TARK