Foto

OP. DR. ORHAN SÜNBÜL

ÜROLOJİ

İlgi Alanları:

Seyehat Etmek, Bilimsel Gelişmeleri Takip Etmek, Dünya Kültürlerini ve Coğrafyasını İncelemek, Müzikle İlgilenmek.

Hekim Özgeçmişi

Eğitim ve Uzmanlık:
• Lisans: ANKARA Üniversitesi Tıp FAKÜLTESİ (199l-1997)
• Uzmanlık: GAZİ Üniversitesi Tıp FAK. ÜROLOJİ AD.(1997-2002)

Deneyim

Endoskopik Ürolojik Taş Cerrahisi:
- Perkütan Nefrolitotomi
- Endoskopik Üreter Taş Tedavisi
- Sistolitotomi-Endoskopik
- Retrograd Intrarenal Cerrahi (RIRC)
Prostat Cerrahisi:
- TUR-Prostatektomi
- Plazmakinetik-Prostatektomi
-Radikal Frostatektomi(Prostat kanseri)
İnkontinans (İdrar Kaçırma) Cerrahisi:
-TVT-TOT-Retropubik Uretropeksi Ameliyatlar
- Vezikotiretral-Vezikovajinal Fistül Onarımları
-Urodinami-Sistometri
Mesane Kanseri Tedavileri:
-TUR-B(TUR-Tm)(Mesane kanseri)
-Sistoskopi
Böbrek ve Tümörlerinin Cerrahisi:
- Radikal Nefrektomi
-Parsiyel Nefrektomi
-USG eşiğinde renal kist boşaltılması
-Renal Kist eksizyonu
-Piyeloplasti
Androloji ile ilgili Ameliyatlar:
-Varikoselektomi
-Flidroselektomi
-İnmemiş Testis
-Testis Biyopsisi- Sünnet-Parafimozis Rediüksiyonu
-Testis Detorsiyonu
-Penil Fraktür Onarımı
-Penil Plikasyon ( Penis Efrilifinin Di.izeltilmesi)
-Penil protez
-Vazektomi

Mesleki Üyelikler

  • Türk Üroloji Derneği
  • Türk Androloji Derneği
  • Türk Endoiiroloji Derneği
  • Avrupa Üroloji Derneği

  Kurs ve Sertifikalar:

  - Ulusal Üroloji Kongresi(2000-2002-2004-2006-2008-2010-2017-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018),
  - 1 9.European Urology Association(2O05),
  - Ankara Üroloji Kursu( 1999-2001-2003-2005-2011-2013),
  - 2nd World Congress on Controversies in Urology, Lisbon - PORTUGAL(2009),
  - 5.Laparoskopik Cenahi Kursu, lnt Continence Society Educational eourse(2008),
  - Ulusal Androloji Kongresi (2006-2008 2010-2013-2018-20 l9),
  - American Urological Association, Chicago- UNITED STATES OF AMERICA(2009),
  - Euroasian Andrology Summit, Kiev- UKRAINE(2010),
  - ENDOLIVE , SINGAPORE (2010),
  - 24.Eur opean Urolo gy As sociation B arcelona-SPAIN(2010),
  - America Urological Association, San Francisco-UNITED STATES OF AMERICA(2010)
  - 31st Congress of The Societe Internationale D'urologie Berlin, GERMANY (2011)
  - BPH Tedavisinde Son Geliqmeler Riga,LATVIA (2011)
  - American Urological Association 20ll Washington D.C.
  - LINITED STATE OF AMENCA
  - European Association of Urology 2011 Vienna-AUSTRIA
  - ENDOLIVE Beirut-LEBANON(2O 12)
  - Global Congress on Prostate Cancer Brussels-BELGIUM (2012)
  - 11th Asia Congress of Urology Pattaya - THAILAND (2012)
  - Masterclass Endourology-SINGAPORE (2012)
  - 5th Uro-oncology Winter Congress Skopje-MACEDONiA (2013)
  - American Urological Association 2013 San Diego-UNITED STATES OF AMENCA
  - l0.Ulusal Androloji Kongresi Bodrum (2013)
  - 9. Avrasya Androloji Kongresi, St.Petersburg-RUSSIA (2014)
  - Urostars Endourology, Buenos Aires-ARGENTINA (2014)
  - European Association of Urology, Madrid-SPAIN (2015)
  - Uromasters Endourology Agra-INDIA (2015)
  - European Association of Urology , Munich- GERMANY (2016)
  - EAU Baltic-2016 Tallinn- ESTONIA (2016)
  - European Association of urology, London- UNITED KINGDOM (2017)
  - American Urological Association 2017 Boston- UNITED STATES OF AMERICA
  - European Association of urology, copenhagen-DENMARK (2018)
  - Urological Laparoscopik course , cluj Napoca- RoMANIA (2018)

  Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayrmlanan Makaleler:

  1. Mesane Kanserinde Epidermal Growth Faktör Reseptörünün (EGFR) prognostik önemi (Türk Üroloji Dergisi-2002)
  2.Utetetoscopic treatment of ureteral lithiasis with pneumatic lithotripsy: analysis of 286 procedures in a public hospitat (Urological Research-2005)