• 27
  • EYL
  • 0
Foto
Autor

Kalp Çarpıntısı Nedir? Kalp Çarpıntısı Nedenleri Nedir? Nasıl Tedavi Edilir?

   Bireyin kalp atışlarının hızlanması, düzensizleşmesi halk arasında kalp çarpıntısı olarak nitelendirilmektedir. Kalp çarpıntısı; stres, heyecan, yapılan ağır sporlardan kaynaklı olduğu gibi kalp ritim bozukluğu (aritmi) belirtisi de olabilir. Ritim bozukluğu sırasında kalp yavaş da atabilir (bradikardi), çok hızlı da atabilir.

Kalp Çarpıntısı Neden Olur?

   Kalp atış hızının 140 üzeri çıkması sonucu kalp çarpıntısı nedeninin tespiti için EKO testi triod testleri ve kan tahlillerinin yapılarak sonuçlarının değerlendirilmesi gerekmektedir. Yapılan testler ve değerlendirme sonucunda kalp çarpıntısı nedeninin heyecan, stres ya da kafein oranı yüksek sıvı gıdalara bağlı olup olmaması araştırılmaktadır.

Kalp Çarpıntısı Nasıl Tespit Edilir?

   12 derivasyon elektrokardiyografi (EKG) yöntemi, kalp çarpıntısının niteliğini biz hekimlere gösteren ve durumun ehemmiyeti hakkında bilgi veren önemli bir cihazdır. Eğer ki hastanın şikayeti çok sık ise Holter yöntemi (24 saat, 48 saat, 72 saat, 1 hafta süreli) olmakta hastanın kalp atışları kayıt altına alınmaktadır. Çok sık şikayeti olmayan hastaların ise olay kaydedici cihazlar kullanmayı tercih ediyoruz. Efor Testi, ekokardiyografi, koroner anjiyografi yöntemlerini aritminin türünü saplamaktan ziyade aritmeye eşlik eden yapısal kalp rahatsızlıklarını tespit etmek için kullanmaktayız. Özellikle efor testi efor ile ortaya çıkan kalp aritmelerini ortaya çıkarmada kullanmaktayız.

   Bu yöntemlerle tespit edilemeyen aritmilerde ise girişimsel olarak yapılan test elektrofizyolojik çalışmalarımızdır. Bu yöntem bireyin, kasık bölgesinden bir toplardamara girilerek kalbin içine elektriksel kayıt alabilen özel bir kateter yerleştirilerek hastalarda aritmileri uyarabilmek için çeşitli yöntemlerin kullanıldığı bir tetkik yöntemidir.

Taşikardi Nedir?

   Taşikardi, bireyin dinlenirken bile kalp atış hızının fazla çıkmasıdır. Genelde nabız sayısı 140’ın üzerinde çıkarsa Taşikardi olarak nitelendirilmektedir. Heyecan, stres ve yapılan ağır egzersizler sırasında kalp atışlarının hızlanması gayet doğaldır. Taşikardilerde kalbin elektriksel sisteminden kaynaklanması sebebiyle kalp atışları aniden hızlı bir şekilde artmaktadır. Bu bireyi hem psikolojik olarak olumsuz etkilemekte hem de gün içerisinde bireyi sosyal yaşamında etkisiz hale getirmektedir.

Kalp Çarpıntısı Nasıl Tedavi Edilir? Süreç Nasıl Gelişir?

1-İlaçla Tedavi

   Çok hızlı atan kalbi ilaçla normal ritme döndürmek mümkündür. Bu ilaçlar antiaritmikler olarak sınıflandırılır. Bahsedilen bu ilaçlar kesinlikle doktor kontrolünde ve tavsiye edilen dozda kullanılmalıdır. 

2-Elektriksel Tedaviler 

   İlaçların etki etmediği veya yan etki yaptığı hastalarda ‘’kateter ablasyonu’’ adı verilen yöntem ile ritm bozuklukları tedavi edilmektedir. Bahsedilen bu işlem hastanemizde elektrofizyologlar adı verilen aritmi uzmanı kardiyologlar tarafından gerçekleştirilmektedir. Kateter takılarak kalbin elektrik üretimine yol açan doku parçası etkisiz hale getirilir veya dondurulur.

3-Cerrahi Yöntemle Tedavi 

   Bazı ritim bozukluğu ameliyat yöntemi ile tedavi edilebilir özellikle başka bir nedenle ameliyat edilecek olan (Örneğin : bypass ) kişilere operasyon sırasında ritim bozukluğu tedavisi de uygulanabilir.

Kalp Çarpıntısında Erken Teşhis Hayat Kurtarır!

   Ritim bozukluğunun erken dönemde teşhisinin ve tedavisinin yapılması hayat kurtarır. Bunun için çocuklar okula başlamadan önce mutlaka kardiyoloji uzmanı tarafından muayene edilmelidir. Özellikle küçük yaşta yapılan muayene çocuğun ileride basketbol, futbol sahasında ritim bozukluğu sonucu meydana gelen ani ölümlerin ve kalp krizlerinin önüne geçebilir.

ÖZEL MEGAPARK HASTANESİ KARDİYOLOJİ UZMAN EKİBİ, EN SON TEKNOLOJİYE AİT EKİBİ İLE İHTİYACINIZ OLAN EN DOĞRU TEDAVİYİ UYGULAR. EMİN ELLERDESİNİZ…

 

Yorum (0)

Yorum Yazın