Megapark Hastanesi Tıbbi Bölümler

Sağlığınız için buradayız "emin ellerdesiniz"
Foto

Acil Servis

Hastanemize müracaat eden acil durumdaki hastalara gerekli tıbbi müdahale Acil Servisimizde 24 saat kesintisiz olarak yapılmaktadır. 7 gün 24 saat hastane içerisinde nöbet tutan Genel Cerrah, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Çocuk Hastalıkları Uzmanı, Anestezi Uzmanı, Radyoloji Uzmanı ile Kahramanmaraş’ın en kalabalık uzman doktor ekibine sahiptir [...]

DAHA FAZLA
Foto

Ameliyathaneler

Ameliyathaneler laminar hava akımı ve hepafiltrelerle donatılmıştır. 3 genel amaçlı, 2 Laparoskopik cerrahi olmak üzere 5 ameliyathane ile 24 saat hizmet vermektedir. C kollu röntgen makinesi, bilgisayar donanımlı anestezi cihazları, ameliyat mikroskobu ve endoskopik sistemlerle,teknolojinin tüm imkanlarından faydalanılan ameliyathanelerde tüm açık ve kapalı ameliyatlar yapılabilmektedir. [...]

DAHA FAZLA
Foto

Anestezi

Anestezi; ameliyatın yapılmasına izin verecek şekilde hastanın bilincinin, ağrı duyusunun, reflekslerinin geri dönüşümlü olarak ortadan kaldırılması işlemidir. Özel Megapark Hastanesi Anestezi Kliniği'nde, tamgün 1 anestezi uzmanı görev yapmaktadır. Anestezi uzmanı, ameliyata alınan hastanın operasyon öncesi muayenesi, değerlendirilip bilgilendirilmesi [...]

DAHA FAZLA
Foto

Anjiyo

Anjiyo işlemi için hastalara öncesinde bazı hazırlıklar yapılır. Bu hazırlıklar tamamlandıktan sonra, hasta anjiyo yapılacak odaya alınır. Hastanın hangi bölgesinden işlem yapılacaksa, bu alan dezenfekte edilir. Bu alanın dışındaki bölgeler steril örtüler kullanılarak kapatılır. Bu durumda hastada sadece anjiyonun yapılacağı alanla, baş bölgesi açıkta [...]

DAHA FAZLA
Foto

Beyin ve Sinir Cerrahi

Santral sinir sisteminin beyin ve omurilik ameliyatla tedavi edilebilen hastalıkları kapsar. Beyin tümörleri, tümör benzeri oluşumları, beyin kanamaları, inme, omurga ile ilgili hastalıklar, kafa travmaları, omurga travmaları, doğuştan gelen bozukluklar bu alana girer.eyin ve sinir cerrahisinin ilgilendiği hastalıklar arasında [...]

DAHA FAZLA
Foto

Çocuk Hastalıkları

Özel Megapark Hastanesi Çocuk Hastalıkları (Pediatri) Kliniği tamgün hizmet vermektedir. Çocukların aşı, büyüme, gelişme takipleri, hastalıkların erken tanı ve tedavisi, çocuk hastalıkları polikliniğinde çocukluk çağının her türlü hastalıklarına hizmet verilmektedir.Sağlıklı bebekler ise aylık muayenelerinden sonra çocuk doktorlarımızın önerdiği aşı takvimine [...]

DAHA FAZLA
Foto

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Insan ömrünün uzaması ile artan eklem rahatsızlıkları, kaza ve travma sonucu gelişen kırık şekilleri, bazı doğumsal (konjenital) hastalıklar fizik tedavi ve rehabilitasyonun önemini artırmaktadır. Merkezimizin tam donanımlı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ünitesi, yatan ve ayakta tedavi gören hastalara hizmet verir. Hastanemizde Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon [...]

DAHA FAZLA
Foto

Genel Cerrahi

Genel cerrahi bölümümüzde kolonoskopi, gastroskopi, rektoskopi üniteleri eklenmiş olup,mide bağırsak kanserleri ve hastalıklarının erken tanı ve cerrahi müdahale imkanı sağlanmıştır.Kapalı safra kesesi ameliyatları için laparoskopi seti mevcuttur. Anoskopi, rektoskopi ile yine rektum kanseri ve hastalıklarının erken tanı ve cerrahi müdahale imkanı sağlanmıştır [...]

DAHA FAZLA
Foto

Göğüs Hastalıkları

Göğüs Hastalıkları Kliniği'nde akciğer hastalıklarının tanı, tedavi ve takibine yönelik klinik ve yataklı tedavi hizmeti verilmektedir. Solunum sisteminden kaynaklanan nefes darlığının teşhisi, tedavisi ve takibinde önemli rol oynayan solunum fonksiyon testleri ve ilaçlı solunum fonksiyon testleri yapılmaktadır Endoskopi Ünitemizde, başta akciğer kanseri olmak üzere [...]

DAHA FAZLA
Foto

Görüntüleme

Radyolojini tanısal fonksiyonu yanında tedavi edici hizmetlerin verildiği bölüm radyolojidir. Bu hizmetler, bazı hastalıkların tedavisinde ve tanısında ultrasonografi, floroskopi ve bilgisayarlı tomografi rehberliğinde ve eşliğinde yapılmaktadır. İleri radyolojik tetkik ve teşhis yöntemlerini geniş çaplı kullanma olanağı sağlayan ünitemiz en gelişmiş teknoloji ile donatılmıştır [...]

DAHA FAZLA
Foto

İç Hastalıklar

Günümüz modern tıbbında bilimsel ve teknolojik gelişmelere paralel olarak Iç Hastalıkları birimi (Genel dahiliye) kendi içinde birçok yan dala ayrılmakla beraber erişkin hasta grubunun cerrahi dışı tüm şikayetlerinin direkt çözüm merkezi olmaya devam etmektedir. Ateşli hastalıklardan metabolik hastalıklara, böbrek hastalığından, karaciğer hastalıklarına tüm sorunların başvuru ve çözüm [...]

DAHA FAZLA
Foto

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Özel MEGAPARK Hastanesi Kadın Doğum Kliniği kurulduğu günden itibaren aktif hizmet vermektedir. Hastanemizde kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olarak yedi hekim görev yapmaktadır. Hastanemizde 2 adet doğumhane, 1 adet müdahale odası, 2 adet sancı odası bulunmaktadır. Servisteki odalarımız tek kişiliktir. Doğumhanemiz 24 saat aktif hizmet vermektedir.Bölümümüzde Kadın Hastalıkları [...]

DAHA FAZLA
Foto

Kalp ve Damar Cerrahi

Megapark Hastanesi olarak; yetişkin kalp ve damar cerrahisinde; 24 saat tüm cerrahi spektrumdaki vakalara acil ve elektif şartlarda hizmet vermekteyiz.1-Koroner arter bypass operasyonları ( çalışan kalp tekniği ve klasik kardiyopulmoner bypass kullanılarak)2-Kalp kapak operasyonları (aort, mitral ve triküspid kapağa yönelik tüm replasman ve tamir teknikleri kullanılarak) ve [...]

DAHA FAZLA
Foto

Kardiyoloji

-Efor testi laboratuvarı:Koroner arter hastalığının teşhis ve hastalığın seyri tespit edilmektedir. -Ekokardiyografi laboratuvarında:transtorasik ekokardiyografi, transözefageal ekokardiyografi stres ekokardiyografi uygulanabilmektedir.-24 saatlik ritim/ tansiyon holteri:24 saat boyunca hastalarımızın ritim/ tansıyonlarını kaydetmekte ve veriler doktor tarafından [...]

DAHA FAZLA
Foto

Kulak Burun Boğaz

Özel MEGAPARK Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği'nde şikayetleriniz, en son görüntüleme teknikleri ile rahat, doğru, kısa ve güvenilir biçimde muayene, teşhis ve tedavi edilir. Klinik Hizmetlerimiz: Mikroskop altında dış kulak yolu ve kulak zarı muayenesi. Bu yöntemle, dış kulak yolu ve kulak zarı hakkında tüm bilgiler elde edilir. Kulak zarı delikse ortakulak [...]

DAHA FAZLA
Foto

Laboratuvar

Laboratuvarımızda Biyokimya, Immuno Diagnostik ve Mikrobiyoloji dallarında, yatarak tedavi gören ve klinik hastalarımıza, geniş spekturmlu test çeşidi ile tıbbi tanı ve tedavi amaçlı hizmet verilmektedir. Klinik Laboratuvarın yapısı içerisinde özel dallara uygun olarak Biyokimya, Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanları, Tıbbi Teknisyenler [...]

DAHA FAZLA
Foto

Ortopedi ve Travmatoloji

Ortopedi ve Travmatoloji kliniğimiz, kas-iskelet sisteminin her türlü hastalık ve yaralanmalarının tanı, tedavi ve rehabilitasyonu ile ilgilenir. Görüntüleme yöntemleri ve ameliyathane koşulları açısından en son teknolojik donanıma sahip olan hastanemizde, dünyadaki uygulama ve gelişmelere paralel olarak, Ortopedi ve Travmatoloji alanında tüm konservatif ve [...]

DAHA FAZLA
Foto

Plastik Rekonstrüktif Cerrahi

Yüz şekil bozuklukları– Asimetriler, doğumsal kitleler, nadir yüz yarıkları • Yarık dudak-damak • Kraniofasiyal - maksillofasiyal anomaliler (ör: çene, yüz ve kafa kemikleri şekil bozuklukları, düzensizlikleri, eksiklikleri) • Ortognatik cerrahi (Çene kapanma bozuklukları) • Kulak kepçesi yokluğu, kepçe kulak ve diğer şekil bozukluklar • Burun defektleri, tümörleri [...]

DAHA FAZLA
Foto

Üroloji

Böbrek ve idrar yolları taş hastalığının kapalı (Endoskopik) ameliyatları (Perkütan Nefrolitotomi,URS) Böbrek, mesane, prostat, testis kanserlerinin medikal (Sistemik Kematerapi, Hormonal Terapi) ve cerrahi tedavisi, Erkeklerde kısırlık tedavisi,Erkeklerde cinsel işlev bozukluklarının tedavisi, Kadınlarda ve erkeklerde idrar kaçırma medikal ve cerrahi [...]

DAHA FAZLA
Foto

Nöroloji

Nöroloji branşı hasta - doktor ilişkisinin çok önemli olduğu branştır. Nöroloji ilaç değişiklikleri, doz artımı, düşümü gibi değişikliklerin sık yapıldığı bir daldır. Nöroloji Bölümü’nün ilgilendiği hasta profili birkaç gruptan oluşuyor. Nörolojik hastalıklar içinde en çok başvurunun olduğu baş ağrıları grubu, acilden ve ayakta tedavi ediliyor. Beyin damar ve tedavisi daha [...]

DAHA FAZLA
Foto

Uyku Laboratuvarları

Normal uyku ve bazı hastalıklarda oluşan uyku arasındaki değişikliklere ilişkin bilgiler uyku laboratuvarlarında yapılan incelemeler sonunda elde edilmiştir. Uyku laboratuvarındaki polisomnografik kayıtlamalar en temel verileri sağlamaktadır. Polisomnografik incelemeler sırasında üç boyutta kayıt yapılabilmektedir. EEG: Elektroanselograf aracılığıyla tüm gece [...]

DAHA FAZLA
Foto

Yenidoğan Bölümü

Yenidoğan Bölümü insan hayatının en önemli, ilk 28 günü ile ilgilenmektedir. Tecrübeli neonatoloji uzmanı yönetiminde, eğitimli sağlık personeli ve yeterli altyapısı ile tam donanımlı olarak 24 saat kesintisiz hizmet vermektedir. Prematüre (erken doğmuş) , düşük doğum ağırlıklı sarılıklı ve konjenital anomalili ve benzeri hastaların, hayati fonksiyonları küvözlerde [...]

DAHA FAZLA
Foto

Diyetisyen

[...]

DAHA FAZLA
Foto

Megagöz Kliniği

[...]

DAHA FAZLA