Özel Megapark Hastanesi Organizasyon Şeması

Sağlığınız için buradayız "emin ellerdesiniz"

  Yönetim Kurulu

 1. Hastanesi Yöneticisi / Başhekim

  1. Hekimler

   1. Acil Hekimler

   2. Yoğun Bakım

   3. Klinikler

   4. Poliklinikler

  2. BAŞHEKİM YARDIMCISI

   Sağlık Hizmetleri Müdürü

   1. Kalite Birimi

   2. Acil Servis

   3. Yoğun Bakımlar

   4. Göz

   5. Laboratuvar

   6. Röntgen

   7. Temizlik Hizmetleri

   8. Sterilizasyon

   9. Taşıma Hizmetleri

   10. Atık Yönetimi

   11. Klinik Hemşirelik Hizmetleri

   12. Ameliyathane

   13. Yemekhane

   14. Çamaşırhane

   15. Odyometri

   16. EKG

   17. EMG, EEG

   18. Lazer Epilasyon

   19. Anjio

   20. Fizik Tedavi Ünitesi

   21. Sürveyans Hizmetleri

  3. BAŞHEKİM YARDIMCISI

   Hastane Müdürü

   1. Tesis Yönetimi

   2. Bilgi İşlems

   3. Satın Alma

   4. Hasta Hakları

   5. Faturalama Birimi

   6. İş Sağlığı ve
    Güvenliği

   7. Raporlama

   8. Özel Sigortalar

   9. Ayaktan Tedavi Hizmetleri
    Veri Girişi

   10. Yatan Tedavi Hizmetleri
    Veri Girişi

   11. Santral

   12. İstatistik

   13. Eczane

   14. Muhasebe

   15. Depo

   16. Evrak Kayıt

   17. Güvenlik Hizmetleri

   18. Teknik Hizmetleri

   19. Halkla İlişkiler

   20. İnsan Kaynakları

   21. Morg

   22. Arşiv

  4. Kalite Komisyonu

   1. Kalite Komitesi

   2. Tesis Güvenliği

   3. İlaç Güvenliği

   4. Enfeksiyon Komisyonu

   5. Hasta Güvenliği

   6. Çalışan Güvenliği

   7. Radrasyon Güvenliği

   8. Eğitim Komisyonu

   9. Organ Bağışı

   10. Bilgi Güvenliği
    Komisyonu

   11. Hurda

   12. Satın Alma

   13. Muayene Komisyonu